Právě se nacházíte: ČVUT / FEL / Bakalářská práce

Fakulta elektrotechnická

Bakalářská práce

Téma bakalářské práce (dále jen BP) je nejlépe mít domluvené 1 rok před plánovaným zakončením studia. Budete tak mít možnost pracovat na BP i v rámci předmětu Projekt. Zadání tématu BP může probíhat následujícími způsoby.

  1. Formulace vlastního tématu

    Student navrhne vlastní téma a nalezne si vedoucího práce, který je ochoten práci vést. Společně pak naformulují zadání práce, které předloží ke schválení na příslušné katedře.

  2. Výběr z témat navržených katedrou

    Katedry obvykle vypisují témata do informačního systému https://zp.feld.cvut.cz/, kde si můžete téma vybrat a domluvit se s vedoucím příslušné práce na podmínkách spolupráce. Témata Katedry ekonomiky, manažerství a humanitních věd naleznete na níže uvedeném odkazu. 

  3. Přidělení tématu katedrou

    Pokud nevyužijete ani jednu z výše uvedených možností, tak vám může téma přidělit katedra dle vašeho oboru studia. 

Instrukce k výběru tématu a zpracovaní BP se mohou na jednotlivých katedrách mírně lišit.

Instrukce Katedry počítačů

Instrukce Katedry ekonomiky, manažerství a humanitních věd

Instrukce Katedry počítačové grafiky a interakce