Právě se nacházíte: ČVUT / FEL / Často kladené otázky - uchazeči o studium

Fakulta elektrotechnická

Často kladené otázky - uchazeči o studium

Některé často kladené otázku jsou zodpovězeny na stránkách FEL.

STM je uzavřen pro nové studenty. Kam dál?

Nástupcem programu STM je program SIT, Softwareové inženýrství a technologie. Zájemcům o STM doporučujeme seznámit se s nabídkou programu SIT na stránkách http://sit.fel.cvut.cz


Proč si mám jako uchazeč o bakalářské studium vybrat STM?

STM je vyučováno na FEL, která má čtyřicetiletou tradici výuky odborníků v informatice. Studium STM je silně prakticky orientováno. FEL je fakulta s vysokou odbornou prestiží, náročným studiem, v němž se student hodně naučí. STM kombinuje slušný teoretický základ v matematice a informatice. STM v prvním ročníku v jednom předmětu zmíní nezbytné minimum z elektroniky, aby student chápal, jak počítače fungují. Student se ve druhém a třetím ročníku  specialuizuje v jednom ze čtyř oborů (Inteligentní systémy, Manažerská informatika Softwarové inženýrství a Web a multimédia) a získá v nich praktické dovednosti.


Čím se STM odlišuje od Otevřené informatiky na FEL ČVUT?

OI (Otevřená informatika) má náročnější přijímací řízení než STM (Softwarové technologie a management). Studenti OI studují hlubší teoretické základy a jsou připraveni k samostatné výzkumné a vývojové práci, např. v následném magisterském studiu. Studenti STM získávají širší praktické znalosti a současné poznatky ve zvolených oborech a jsou připraveni k samostatnému odbornému uplatnění, např. již po ukončení bakalářské etapy studia. Protože oba studijní programy poskytují obdobné vzdělání v řadě základních oblastí (matematika, algoritmizace a programování, architektura počítačů), je možné z jednoho programu přejít do druhého, pochopitelně s nutností doplnit si některé chybějící znalosti zapsáním vhodných předmětů.

Pro absolventy bak. programu OI je připraven mag. program OI. Absolventi STM, kteří jsou schopni teoretické a výzkumné práce v informatických oborech, mohou pokračovat v magisterském programu OI, ostatní zájemci o magisterskou etapu studia mají k dispozici další programy na FEL (obor Výpočetní technika v programu E+I, programy KyR, KME a EEM). Předpokládaný zájem absolventů bakalářských programů OI a STM o další studium obsahuje následující graf.


Čím se STM odlišuje od Informatiky na FIT ČVUT?

Zatím lze FIT soudit podle studijních plánů, protože se studium na nové fakultě (vznikla 1.7.2009) teprve rozbíhá. První bakalářské absolventy bude mít až v červnu 2012. FIT se více orientuje na čistou informatiku (podle slov děkana FIT prof. Pavla Tvrdíka), tj. více na postupy a nástroje pro informatiku samotnou a méně na konkrétní aplikace informatiky. Na druhou stranu je možné informatice na FITu věřit, protože mnozí její učitelé dlouho a úspěšně působili na FELu a na FIT přešli teprve nedávno.


Čím se STM odlišuje od Informatiky na MFF UK?

Informatika na MFF UK je studována více z univerzitního (tedy univerzálního, akademického hlediska) než na technické univerzitě, jakou je ČVUT. Studium na MFF UK buduje hlubší teoretické základy než STM, kde je dáván větší prostor k získání praktických dovedností. Zde je MFF UK spíše srovnatelná s Otevřenou informatikou na FEL.


Znamená prakticky orientovaný bakalářský studijní program, že je méně náročný?

Neznamená. ČVUT je prestižní a výzkumně orientovaná technická univerzita.  Fakulta elektrotechnická ČVUT v odborných výsledcích včetně informatiky patří k české špičce. Studijní program STM se záměrně nevydává populistickou cestou,  kdy jsou studenti lákáni na jednoduché studium a tento přístup je vidět na mnoha českých vysokých školách, především soukromých, regionálních, ale i tradičních. V STM se studentům nabízí kvalitní péče ze strany učitelů, přednášky, cvičení, dobře volené úkoly pro samostatnou práci a pomoc učitelů. Objem práce je naplánován tak, aby se dal zvládnout za 42 hodin týdně práce v semestru, a to včetně účasti na přednáškách, cvičeních a samostatné práce. Ve zkouškovém období student znalost doladí a složí zkoušku. Pokud student hledá "lehké" bakalářské studium, potom ho v bakalářském studijním programu STM nenajde.


Kdy budou uchazeči přijati bez přijímací zkoušky z matematiky?

Dobrý den, na Vašich internetových stránkách jsem se dočetla, že na Váš obor Manažerská informatika budou přijati všichni uchazeči o studium pokud nepřevýší daný počet studentů, v opačném případě se koná písemná zkouška z matematiky. Mám velký zájem o tento studijní program a ráda bych věděla jak tomu bylo v přechchozích letech s počtem studentů, jestli počet studentů v minulých letech překročil daný počet a museli být konány na tento obor zkoušky a ještě pokud je možné jaké máte předpoklady s počtem studentů na tento rok? Jaký je podle Vás trend?

Nejdříve upřesním: hodláte se hlásit do bakalářského studijního programu Softwarové technologie a management (STM) na FEL ČVUT. Jedním z jeho čtyř oborů je Manažerská informatika (MI). Do oborů se studenti hlásí až na začátku letního semestru prvního ročníku, aby v oboru mohli od druhého ročníku studovat.
Takže počty studentů ovlivňující přijímací zkoušku se týkají programu STM a nikoliv oboru MI.

Odpověď na Vaši otázku dává http://www.fel.cvut.cz/cz/rozvoj/smerniceBP.html

Kapacita programu STM je 360 studentů v prezenčním studiu. To odpovídá počtu zapsaných studentů. Jelikož se studenti hlásí na více univerzit, náš proděkan pro bakalářské studium pan docent Jelínek podle předchozí zkušenosti odhadne (a umí to překvapivě dobře) z kolika přihlášených bude asi jaký počet zapsaných. I když počet přihlášených bude o něco větší než 360, potom se ještě přijímačky psát nebudou. Pokud přihlášených studentů na STM bude o hodně víc než 360, potom se budou konat přijímačky a u nich psát písemka z matematiky.

Mluvit o trendech v dosavadní turbulentní době je těžké. V loňském přijímacím řízení bylo do STM přihlášeno 903 studentů prezenčního studia. Do prvního ročníku nakonec nastoupilo 557 studentů. Letos je situace jiná, protože další fakulty ČVUT, především Fakulta informačních technologií, nabízejí informatické studium. Zájem studentů se rozloží a navíc opět poklesl počet devatenácitletých v populaci.

Ale zbytečně se matematiky a přijímaček z ní nebojte. Pokud Vás možná existence přijímaček přiměje k tomu, abyste se matematice více věnovala ještě na střední škole, bude pro vás výborné, ať budete studovat kdekoliv.


Jaký je rozdíl mezi obory web a multimedia na vaší fakultě (FEL) a na FIT, kde je zmíněný obor?

Je pro mě těžké odpovědet na otázku, protože FIT je mladá instituce (od 1.7.2009). Mají zatím studenty jen v prvním ročníku bakalářského studia. Odborníci na Web a multimédia jsou na katedře počítačové grafiky a interakce na FEL. Ti učí v oboru Web a multimédia v programu STM na FEL. Kdo bude učit podobné zaměření na FIT, netuším. Myslím, ze FIT teprve hledá pro tento obor personál. Učitelé z FEL to velmi pravděpodobně nebudou.

Vím ale, že Web a multimédia na FEL je uspěšně fungující a mezi studenty oblíbený obor.

Vašek Hlaváč, garant STM