Právě se nacházíte: ČVUT / FEL / Dopis Rady STM k výuce v dalším semestru

Fakulta elektrotechnická

Dopis Rady STM k výuce v dalším semestru

Vážení pedagogové programu STM,

Rada STM detekovala dva problémy u studentů přicházejících ke státním závěrečným zkouškám. Jedná se zejména o studenty, u nichž převažuje hodnocení D a E z předmětů programu. Dovolujeme si vás, pedagogy programu STM, proto požádat o společné úsilí vedoucí k nápravě.

1)
Zvyšuje se počet studentů, kteří neusilují o lepší znalosti, než jaké stačí na absolvování předmětu s nejhoršími hodnoceními D, E. Zkoušející často ohodnocují známkou E i znalosti, které by vůbec neměly stačit k absolvování předmětu a zdaleka neodpovídají 50 % znalostí, což je předpokládaná dolní mez klasifikace E! Pokud s takovými znalostmi studenti přicházejí ke státnicím, neuspějí. Prosíme učitele, aby ve svých předmětech hledali cesty, jak tuto potíž odstranit. Jednou cestou je zvýšit dolní mez znalostí nutných pro absolvování předmětu. Druhou cestou je nenechávat studenty s nedostatečnými znalostmi předmět
absolvovat.

2)
Rada STM pozoruje, že v mnoha předmětech jsou studenti zkoušeni jen písemně. Rada STM doporučuje zkoušejícím předmětů ve 2. a 3. ročníku, aby posílili podíl *ústního* zkoušení. Odpovídá to tradici ČVUT, posílí se vazby mezi studenty a učiteli, dá se prostor dysgrafikům a dyslektikům, a navíc budou učitelé moci cíleně získávat zpětnou vazbu o účinnosti svého pedagogického působení. Studenti se též naučí slovně formulovat odborná sdělení, což jim nyní u státních závěrečných zkoušek citelně schází.

Děkujeme za pochopení a budeme vám vděčni, pokud výše uvedená zlepšení výuky v STM promítnete do požadavků a pravidel svých předmětů právě nyní, před zahájením nového semestru.

Za Radu STM, prof. Jiří Žára, garant STM