Právě se nacházíte: ČVUT / FEL / Doporučené volitelné předměty

Fakulta elektrotechnická

Doporučené volitelné předměty

Členové Rady STM sestavili Seznam doporučených výběrových předmětů, u kterých jsou přesvědčeni, že vhodným způsobem doplňují předměty povinné.

Pro celý program

Předmět Název předmětu Rozsah Kredity Zakončení Semestr Zaměření Katedra
A0B01MVM Matematika v Maple 2c 2 Z Z,L obecné 13101
A7B33MSS Matematika spojitého světa 2+2c 5 Z,ZK L obecné 13133
A4B36ACM1 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky I. 3c 4 KZ * obecné 13136
A7B39SDO Správa digitálního obsahu v organizacích 2+2c 6 KZ L obecné 13139
A7B36PJC Programování v jazyku C/C++ 2+2c 6 Z,ZK Z OI *) 13136
A7B33TIN Teoretická informatika 2+2s 5 Z,ZK L OI *) 13133
A7B32TKS Telekomunikační sítě 2+2L 4 Z,ZK Z KME *) 13132
A7B37MM2 Multimédia 2 2+2s 6 Z,ZK Z KME *) 13137
A1B14SP1 Elektrické stroje a přístroje 1 3+2L 6 Z,ZK Z EEM *) 13114
A1B14VE1 Výkonová elektronika 1 2+2L 5 Z,ZK L EEM *) 13114
A1B14PO1 Elektrické pohony a trakce 1 2+2L 6 Z,ZK Z EEM *) 13114
A1B14MIS Mikroprocesory pro výkonové systémy 2+2L 5 Z,ZK Z EEM *) 13114
A7B39WPA Webové a podnikové aplikace 2+2c 6 Z,ZK L EEM *) 13139
A7B16ISP Informační systémy a procesní řízení 2+2c 5 Z,ZK L EEM *) 13116
A7B16MVY Marketingový výzkum 2+2s 5 Z,ZK L EEM *) 13116
A7B16OMR Optimalizační metody a rozhodování 2+2c 5 Z,ZK Z EEM *) 13116
A7B32TKS Telekomunikační sítě 2+2L 4 Z,ZK Z EEM *) 13132
A7B36DBA Administrace databázových systémů 2+2c 5 Z,ZK Z EEM *) 13136
A7B36SPS Správa počítačových sítí 2+2c 5 Z,ZK L EEM *) 13136
A7B36WMM Technologie pro web a multimedia 2+2c 6 KZ L EEM *) 13136

*) vhodné, pokud plánujete jít na daný magisterský program

Vhodné pro obor Web a multimédia

Předmět Název předmětu (pro obor WM) Rozsah Kredity Zakončení Semestr Zaměření Katedra
A0B16PRS Prezentační dovednosti 2s 2 Z Z,L obecné 13116
A4B99RPH Řešení problémů a hry 1+3c 6 KZ Z multimédia 13133
A4B33FLP Funkcionální a logické programování 2+2c 6 Z,ZK L obecné 13133
A7B33DIF Zpracování digitální fotografie 2+2L 5 Z,ZK L multimédia 13133
A7B39GMO Geometrické modelování 2+2c 6 Z,ZK Z multimédia 13139
A7B37MM2 Multimédia 2 2+2s 6 Z,ZK Z multimédia 13137
A7B39GRT Grafická tvorba 2+2s 5 KZ Z multimédia 13139
A7B39ITT Intermediální tvorba a technologie I 2+2L 6 KZ Z multimédia 13139
A7B39ITT2 Intermediální tvorba a technologie II 3L 4 Z,ZK L multimédia 13139
A7B39KMA Kurz multimedálních aplikací 4c 6 KZ L multimédia 13139
A7B39PHA Počítačové hry a animace 2+2c 6 Z,ZK Z multimédia 13139
A7B39MVR 3D modelování a virtuální realita 2+2c 6 Z,ZK Z multimédia 13139
A7B39SDO Správa digitálního obsahu v organizacích 2+2c 6 KZ L web 13139
A7B39WPA Webové a podnikové aplikace 2+2c 6 Z,ZK L web 13133
A0B16MPS Manažerská psychologie 2+2s 4 Z,ZK Z obecné 13116
A7B16PAP Právo a podnikání 2+2s 6 Z,ZK L obecné 13116
A7B39PDA Principy tvorby mobilních aplikací 2+2c 6 Z,ZK Z web 13139
A7B37BKS Bezdrátové komunikační systémy 2+2L 6 Z,ZK L web 13137
A7B36XML Technologie XML 2+2c 6 Z,ZK L web 13136
A4B33RPZ Rozpoznávání a strojové učení 2+2c 6 Z,ZK Z multimédia 13133
A0B01MVM Matematika v Maple 2c 2 Z Z,L obecné 13101
A7B33MSS Matematika spojitého světa 2+2c 5 Z,ZK L obecné 13133
A4B36ACM1 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky I. 3c 4 KZ * obecné 13136

Vizte též povinné předměty oboru Web a multimédia.

Vhodné pro obor Softwarové inžernýrství

Předmět Název předmětu Rozsah Kredity Zakončení Semestr Zameření Katedra
A0B16PRS Prezentační dovednosti 2s 2 Z Z,L   13116
A7B16ISP Informační systémy a procesní řízení 2+2c 5 Z,ZK L   13116
A4B33FLP Funkcionální a logické programování 2+2c 6 Z,ZK L   13133
A7B33TIN Teoretická informatika 2+2s 5 Z,ZK L   13133
Y35VAN Vývoj aplikací v prostředí .NET 2+2s 4 Z,ZK L   13135
A4B36ACM3 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky III. 3c 4 KZ *   13136
A4B36ACM2 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky II. 3c 4 KZ *   13136
A4B36ACM4 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky IV. 3c 4 KZ *   13136
A4B36ACM1 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky I. 3c 4 KZ *   13136
A4B36ACM5 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky V. 3c 4 KZ *   13136
A7B36ASS Architektura SW systémů 2+2s 5 Z,ZK Z   13136
A7B36SPS Správa počítačových sítí 2+2c 5 Z,ZK L   13136
A4B39WA1 Vývoj webových aplikací 2+2c 6 Z,ZK Z   13139
A1B16UFI Účetnictví a finance podniku 2+2s 5 Z,ZK L   13116
A2B32PPS Plánování a provozování sítí 2+2c 6 Z,ZK L   13132
A0B01TIK Teorie informace a kódování 4+2s 8 Z,ZK L   13101
A4B36ACM Seminář ACM z algoritmizace 3c 4 KZ Z,L   13136
A0B16MPS Manažerská psychologie 2+2s   Z,ZK Z    
A7B16PAP Právo a podnikání 2+2s   Z,ZK L    

Vizte též povinné předměty oboru Softwarové inženýrství.

Vhodné pro obor Manažerská informatika

Předmět Název předmětu Rozsah Kredity Zakončení Semestr Zameření Katedra
A0B13ETM Elektrotechnické materiály 2+1L 4 Z,ZK Z,L obecné 13113
A0B15EIN Elektrické instalace 2+2L 4 Z,ZK L obecné 13115
A0B15PES Provoz elektroenergetických systémů 2+2s 5 Z,ZK Z obecné 13115
A7B16EOL Elektronické obchodování a logistika 2+2s 5 Z,ZK Z obecné 13116
A7B36UAD Úvod do administrace operačních systémů 2+2c 5 Z,ZK L obecné 13136
A7B39SDO Správa digitálního obsahu v organizacích 2+2c 6 KZ L obecné 13139
A1B14SP1 Elektrické stroje a přístroje 1 3+2L 6 Z,ZK Z obecné 13114
A1B15EN1 Elektroenergetika 1 2+2L 5 Z,ZK Z obecné 13115
A1B14VE1 Výkonová elektronika 1 2+2L 5 Z,ZK L obecné 13114
A1B14PO1 Elektrické pohony a trakce 1 2+2L 6 Z,ZK Z obecné 13114

Vizte též povinné předměty oboru Manažerská informatika.