Právě se nacházíte: ČVUT / FEL / Často kladené otázky

Fakulta elektrotechnická

Často kladené otázky

Zde se nacházejí obecné otázky týkající se programu STM. Pokud jste zájemci  o studium nebo studenti STM, podívejte se na stránky FAQ pro uchazeče o studium, resp. studenty STM

Některé často kladené otázku jsou zodpovězeny na stránkách FEL.

STM je uzavřen pro nové studenty. Kam dál?

Nástupcem programu STM je program SIT, Softwareové inženýrství a technologie. Zájemcům o STM doporučujeme seznámit se s nabídkou programu SIT na stránkách http://sit.fel.cvut.cz


Proč si mám jako uchazeč o bakalářské studium vybrat STM?

STM je vyučováno na FEL, která má čtyřicetiletou tradici výuky odborníků v informatice. Studium STM je silně prakticky orientováno. FEL je fakulta s vysokou odbornou prestiží, náročným studiem, v němž se student hodně naučí. STM kombinuje slušný teoretický základ v matematice a informatice. STM v prvním ročníku v jednom předmětu zmíní nezbytné minimum z elektroniky, aby student chápal, jak počítače fungují. Student se ve druhém a třetím ročníku  specialuizuje v jednom ze čtyř oborů (Inteligentní systémy, Manažerská informatika Softwarové inženýrství a Web a multimédia) a získá v nich praktické dovednosti.


Čím se STM odlišuje od Otevřené informatiky na FEL ČVUT?

OI (Otevřená informatika) má náročnější přijímací řízení než STM (Softwarové technologie a management). Studenti OI studují hlubší teoretické základy a jsou připraveni k samostatné výzkumné a vývojové práci, např. v následném magisterském studiu. Studenti STM získávají širší praktické znalosti a současné poznatky ve zvolených oborech a jsou připraveni k samostatnému odbornému uplatnění, např. již po ukončení bakalářské etapy studia. Protože oba studijní programy poskytují obdobné vzdělání v řadě základních oblastí (matematika, algoritmizace a programování, architektura počítačů), je možné z jednoho programu přejít do druhého, pochopitelně s nutností doplnit si některé chybějící znalosti zapsáním vhodných předmětů.

Pro absolventy bak. programu OI je připraven mag. program OI. Absolventi STM, kteří jsou schopni teoretické a výzkumné práce v informatických oborech, mohou pokračovat v magisterském programu OI, ostatní zájemci o magisterskou etapu studia mají k dispozici další programy na FEL (obor Výpočetní technika v programu E+I, programy KyR, KME a EEM). Předpokládaný zájem absolventů bakalářských programů OI a STM o další studium obsahuje následující graf.


Čím se STM odlišuje od Informatiky na FIT ČVUT?

Zatím lze FIT soudit podle studijních plánů, protože se studium na nové fakultě (vznikla 1.7.2009) teprve rozbíhá. První bakalářské absolventy bude mít až v červnu 2012. FIT se více orientuje na čistou informatiku (podle slov děkana FIT prof. Pavla Tvrdíka), tj. více na postupy a nástroje pro informatiku samotnou a méně na konkrétní aplikace informatiky. Na druhou stranu je možné informatice na FITu věřit, protože mnozí její učitelé dlouho a úspěšně působili na FELu a na FIT přešli teprve nedávno.


Čím se STM odlišuje od Informatiky na MFF UK?

Informatika na MFF UK je studována více z univerzitního (tedy univerzálního, akademického hlediska) než na technické univerzitě, jakou je ČVUT. Studium na MFF UK buduje hlubší teoretické základy než STM. Zde je MFF UK srovnatelná s Otevřenou informatikou na FEL.


Chtěla bych po bakalářském studiu pokračovat v magisterském studiu, ale STM je jen pro bakaláře. Kam půjdu potom?

ČVUT FEL nabízí řadu magisterských studijních programů, na se lze po absolvování STM přihlásit. STM je prakticky orientovaný studijní program, který se soustřeďuje na budování v praxi uplatnitelných dovedností. FEL ČVUT tak vyhovuje společenskému požadavku, aby studenti některých bakalářských programů byli připraveni nastoupit do práce. Na druhou stranu se student STM naučí teorii v matematice a informatice natolik, že může pokračovat v magisterském studiu. FEL ČVUT vyučuje v magisterských programech, které pokrývají všechny odbornosti oborů STM a navíc jsou díky vysoké míře volitelnosti předmětů připraveny, aby si student studium modifikoval podle svých představ.


Znamená prakticky orientovaný bakalářský studijní program, že je méně náročný?

Neznamená. ČVUT je prestižní a výzkumně orientovaná technická univerzita.  Fakulta elektrotechnická ČVUT v odborných výsledcích včetně informatiky patří k české špičce. Studijní program STM se záměrně nevydává populistickou cestou,  kdy jsou studenti lákáni na jednoduché studium. Tento přístup je vidět na mnoha českých vysokých školách, především soukromých, regionálních, ale i tradičních. V STM se studentům nabízí kvalitní péče ze strany učitelů, přednášky, cvičení, dobře volené úkoly pro samostatnou práci a pomoc učitelů. Objem práce je naplánován tak, aby se dal zvládnout za 42 hodin týdně práce v semestru, a to včetně účasti na přednáškách, cvičeních a samostatné práce. Ve zkouškovém období student znalost doladí a složí zkoušku. Pokud student hledá "lehké" bakalářské studium, potom ho v bakalářském studijním programu STM nenajde.


Jaký je rozdíl mezi obory web a multimedia na vaší fakultě (FEL) a na FIT, kde je zmíněný obor?

Je pro mě těžké odpovědet na otázku, protože FIT je mladá instituce (od 1.7.2009). Mají zatím studenty jen v prvním ročníku bakalářského studia. Odborníci na Web a multimédia jsou na katedře počítačové grafiky a interakce na FEL. Ti učí v oboru Web a multimédia v programu STM na FEL. Kdo bude učit podobné zaměření na FIT, netuším. Myslím, ze FIT teprve hledá pro tento obor personál. Učitelé z FEL to velmi pravděpodobně nebudou.

Vím ale, že Web a multimédia na FEL je uspěšně fungující a mezi studenty oblíbený obor.

Vašek Hlaváč, garant bakalářského studijního programu STM


Proč nemohu na přihlášce do programu STM vyplnit studijní obor?

Chtěla bych se hlásit k vám na fakultu na web a multimédia na multimediální aplikace. Ale při vyplňování přihlášky jsem zjistila, že se do přihlášky uvádí pouze softwarové technologie a management. Jak je to s rozdělením do jednotlivých oborů a zaměření? A kolik lidí berete do tohoto oboru?

Do oboru se studenti v programu STM rozdělují až po absolvování prvního semestru, obvykle v březnu/dubnu ve druhém semestru. Hlavním kritériem při rozdělování je studijní prospěch z 1. semestru.

Na obor Web a multimédia (WM) bereme přibližně 100 studentů z ročníku. Větsinou je zájem větší a je tedy vhodné mít studijní průměr lepší než 2,0 (tj. lepší než známka C).

Jiří Žára, garant oboru WM ve studijním programu STM 


Mají uchazeči s odpuštěnou přijímací zkouškou přednost před těmi, co budou případně psát test z matematiky na přijímacích zkouškách?

Chcel by som sa opytat ako to je ked sa presiahne pocet uchadzacov o studum v programe Sowtwarove technologia a management. Je tam napisane ze v takom pripade budu uchadzaci pozvani na pisomny test z matematiky. Mna by zaujimalo ci sa beru do uvahy znamky a ci plati to, co je v smernici dekana, ze ked ma ziak priemer z matematiky alebo fyziky pod 1,5 tak su mu tie prijmacie skusky odpustene.

Podle Podmínek pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na ČVUT FEL v ak. roce 2010/2011, článek I, odstavec 7 jsou nejprve uspokojeni nejdříve Ti, kdo mají lepší studijními výsledky z vybraných předmětů  na střední škole nebo SCIO testy, než v Podmínkách definované prahy. O ostatní místa se soutěží v testu z matematiky v přijímacích zkouškách (budou-li vůbec konány v případě převisu zájemců).

Vašek Hlaváč, garant bakalářského studijního programu STM 


Posuzují se přihlášky jednoho uchazeče do dvou bakalářských studijních programů na FEL nezávisle?

Mám zájem o studium na Fakultě elektrotechnické. Konkrétně jde o studijní programy STM a Komunikace, multimédia a elektronika. Jelikož je pro mě prioritou STM, chtěl bych se zeptat, zda se obě přihlášky posuzují nezávisle na sobě nebo zda v případě přijetí na jeden studijní program, jsem vyškrtnut z výběru na další program.

Obě přihlášky se posuzují nezávisle. Pokud budete přijat na oba studijní programy, bude na Vás, do kterého se zapíšete. Podle směrnice děkana pro přijímání do bakalářských programů, článek II, byste dokonce teoreticky mohl studovat více studijních programů současně. Prakticky je to téměř nereálné a jistě ne hodné doporučení

Vašek Hlaváč, garant bakalářského studijního programu STM


Jakým magisterským studijním programem lze navázat na absolvování studijního programu Softwarové technologie a management (obor Manažerská informatika)?

Generická odpověď je – kterýmkoliv magisterským programem, protože po bakalářském studiu lze pokračovat v libovolném magisterském programu, pokud Vás do něj vezmou. Ale na to se asi neptáte.

Přirozené pokračování na Fakultě elektrotechnické je v magisterském programu Elektrotechnika, energetika a management, a to v oborech Ekonomika a řízení energetiky, Ekonomika a řízení elektrotechniky, když bude chtít dát důraz na manažerství, viz http://www.fel.cvut.cz/cz/prestudent/obory.html

Pokud byste chtěl více zdůraznit softwarovou stránku, potom je přirozeným pokračováním Otevřená informatika. Nově zde vznikl manažerský minor,

http://informatika.fel.cvut.cz/pro-studenty/magistersky-program/minor-obory

Vašek Hlaváč, garant bakalářského studijního programu STM