Právě se nacházíte: ČVUT / FEL / Kontakty

Fakulta elektrotechnická

Kontakty

Vybraní členové Rady STM

Více informací o Radě STM

Vedení fakulty

  • Děkan: prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., e-mail: dekan@fel.cvut.cz, tel. 224 352 016, 224 352 015
  • Proděkan pro bakalářské studium: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., e-mail: jelinek@fel.cvut.cz, tel. 224 352 392, 224 357 214
  • Proděkan pro magisterské a kombinované studium: prof. RNDr. Marie Demlová, CSc., e-mail: demlova@fel.cvut.cz, tel. 224 352 029, 224 353 440

Pedagogické oddělení

Korespondenční adresa

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická, pedagogické oddělení
Technická 2
166 27 Praha 6 - Dejvice
Fax: 224 355 840

Úplné seznamy kontaktů na webu ČVUT FEL