Právě se nacházíte: ČVUT / FEL /

Fakulta elektrotechnická

Navazující magisterské studijní programy

Na ČVUT FEL není navazující magisterský program, který by se jmenoval Softwarové technologie a management. To ovšem neznamená, že by naši bakalářští studenti nemohli pokračovat v magisterském studiu na naší škole. Pro pokračování studia u nás na FELu si vyberte jeden z těchto studijních programů:

OI – Otevřená informatika

Otevřená informatika je výzkumně orientovaný výukový koncept, jehož primárním cílem je poskytnout studentům kvalitní, se světem srovnatelné vzdělání v oboru počítačových věd (computer science). Stanou se z vás odbornící v oborech umělá inteligence, počítačové vidění, grafika, a softwarové inženýrství.

http://oi.fel.cvut.cz

KYR – Kybernetika a robotika

Studijní program Kybernetika a robotika vychází z tradice špičkového výzkumu na FEL. Klade si za cíl vychovávat absolventy v oblastech, kde se informatika propojuje s reálným světem: Kybernetika, robotika, automatické řízení, měřící technika, letecké a kosmické systémy.

http://kybernetika.fel.cvut.cz

KME – Komunikace, multimédia, elektronika

Dozvíte se, jak fungují počítačové sítě, multimediální technika i bezdrátová komunikace. Program je zameřen na software i hardware, včetne konstrukce těchto zařízení (elektronika).

http://kme.fel.cvut.cz

BMI&I – Biomedicínské inženýrství a informatika

Cílem je vychovat absolventy v oblastech, kde se technické vědy propojují s biologií a medicínou. V těchto oblastech má fakulta mezinárodní renomé ve vědeckovýzkumné činnosti a tradici ve spolupráci s lékařskými pracovišti i výrobci zdravotnických prostředků. Absolventi oboru získávají navíc kvalifikaci "biomedicínský inženýr" (zdravotnický obor).

http://biomedicina.fel.cvut.cz

IB – Inteligentní budovy

Studijní program Inteligentní budovy je společně vyučován stavební, strojní a elektrotechnickou fakultou ČVUT v Praze. Inteligentní budova zajištuje optimální vnitřní prostředí pro komfort osob cč výrobní produkci prostřednictvím stavební konstrukce, techniky prostředí, řídících systémů, služeb a managementu. Program připraví odborníky pro návrh, realizaci a řízení moderních budov a vývoj a výrobu prvků pro inteligentní budovy.

http://www.ib.cvut.cz

EEM – Elektrotechnika, energetika a management

Pro lidi, kteří se chtějí stát vysokoškolsky vzdělanými odborníky v technických, projekčních, investičních, montážních či provozních útvarech elektráren (včetně jaderných). Budete umět navrhovat elektrické stroje, přístroje, pohony a budete vědět, jak funguje obchodní stránka v této problematice.

http://eem.fel.cvut.cz