Právě se nacházíte: ČVUT / FEL /

Fakulta elektrotechnická

Radou STM byl 13.9. schválen a děkanovi ke jmenování navržen nový člen rady, student 2. ročníku STM Alexandr Makarič

Hledáme studentského člena do Rady STM. Ideálním kandidátem je studentka nebo student začínající druhý ročník s výborným prospěchem a zájmem o řízení studijního programu. Od studentského člena Rady STM se očekává, že na Radu přináší studentské podněty a pozorování věcí, které by se měly zlepšit. Schůzky Rady STM bývají jednou měsíčně.  Zájemci, ať se ozvou garantovi STM prof. Vaškovi Hlaváčovi, hlavac@fel.cvut.cz, mobil 603 149 689.
Vašek Hlaváč