Právě se nacházíte: ČVUT / FEL / Prohlášení Rady programu STM k vypracovaným odpovědím na okruhy ke zkouškám na webu

Fakulta elektrotechnická

Prohlášení Rady programu STM k vypracovaným odpovědím na okruhy ke zkouškám na webu

Rada STM upozorňuje studenty STM, že základem studia předmětů je poslouchání na přednáškách, práce ve cvičeních a studium doporučené literatury. Rada STM si je vědoma existence studenty vypracovaných krátkých odpovědí na okruhy ke zkouškám a státním závěrečným zkouškám na webu. Rada upozorňuje, že studium jen z těchto zdrojů obvykle k úspěchu u zkoušky z předmětů nebo státní bakalářské zkoušky nestačí, vede u studentů k plytké a zploštělé znalosti, což podkopává samou podstatu univerzitního studia. Smyslem zkoušek na univerzitě je prokázat celistvé znalosti tematických okruhů, nikoli naučení se výtahů k daným tématům. Z tohoto důvodu Rada STM považuje za nevhodné, aby se učitelé na stručně vypracovaných tématech studenty jakkoliv podíleli, validovali je, a tím tento nežádoucí fenomén legalizovali. Na druhou stranu je svobodou studentů připravovat si pro studium podklady podle jejich uvážení a sdílet je. Svobodou učitelů a podle Rady STM i úkolem učitelů STM je způsobem výuky a zkoušení studenty přimět k nabývání celistvých znalostí.

Schváleno Radou programu STM 15.6.2010, vyvěsil V. Hlaváč, garant STM