Právě se nacházíte: ČVUT / FEL / Rada programu STM

Fakulta elektrotechnická

Rada programu STM

Rada STM je poradním sborem děkana Fakulty elektrotechnické ČVUT, který se zabývá strategií a rozvojem studijního programu a jeho oborů. Kontroluje také kvalitu výuky jednotlivých předmětů a předává děkanovi podněty k řízení programu.

Informace o činnosti a složení rady

Rada spravuje stránky, na kterých informuje o své činnosti na adrese https://wiki.fel.cvut.cz/rada_stm/index. Seznam členů rady je možné nalézt zde: https://wiki.fel.cvut.cz/rada_stm/clenove.